Til tenester og tilbod

Litteratur og forteljing

Lesekalenderen - til alle 4-åringar i Suldal

Lesekalenderen - ei lesestund om dagen

Bilete av Lesekalenderen
Bilete av Lesekalenderen
Bilete av Lesekalenderen

Med pengestøtte frå Sparebanken Vest har Ryfylkebiblioteket Suldal fått trykt opp ein Lesekalender til utdeling på helsestasjonen for alle barn som blir fire år frå 2024. Dei som ønskjer å gi Lesekalenderen til barnet sitt som blei fire i 2023, kan henta han på biblioteket. Lesekalenderen er både ei nettside: lesekalenderen.no og ein fysisk kalender med 21 luker. Begge stader finn ein lesetips for aldersgruppa 3-6 år. På biblioteket har me bøkene som blir omtalt, eller me kan bestilla dei inn. Når alle lukene er opna, kan barnet ta med seg kalenderen til biblioteket og få ei gåve.

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Suldal kommune
Ansvarleg redaktør: Anne Mo
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygd med Libry Content